ἀποφθέγγομαι

ἀποφθέγγομαι
ἀποφθέγγομαι
speak one's opinion plainly
pres ind mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αποφθέγγομαι — (AM ἀποφθέγγομαι) εκφέρω τη γνώμη μου απροκάλυπτα με παρρησία αρχ. 1. λέω απόφθεγμα, αποφαίνομαι 2. (για αγγεία) ηχώ, καμπανίζω …   Dictionary of Greek

  • ἀποφθεγγομένων — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly pres part mp fem gen pl ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφθεγγόμενον — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly pres part mp masc acc sg ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφθέγξεται — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly aor subj mid 3rd sg (epic) ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀποφθέγξῃ — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly aor subj mid 2nd sg ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεφθεγγόμην — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly imperf ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεφθεγξάμεθα — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly aor ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεφθεγξάμην — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly aor ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεφθέγγετο — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly imperf ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεφθέγγοντο — ἀποφθέγγομαι speak one s opinion plainly imperf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”